Naar school in Bilzen en Hoeselt - Kleuter en Lager

Inschrijven kan:

  • met het ticket dat je na het aanmelden krijgt (het resultaat)
  • of tijdens de vrije inschrijvingen.

Wat meenemen?  

  • Een identiteitsbewijs van het kind: liefst Kids-Id of ISI+kaart, maar andere kan ook 
  • Als je dat hebt: het verslag van het CLB

Inschrijven met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs in een gewone school

Dat kan maar onder voorwaarden. Informeer de school waar je wil inschrijven.

De school is verplicht om direct na de inschrijving een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om het kind mee te nemen in het gemeenschappelijk aanbod van de school óf in een individueel aangepast aanbod.