basisonderwijs

Je kan je kind inschrijven in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat.

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.  Ga dus tijdig op zoek naar een school.

Alle scholen maken duidelijjk bekend op welke dagen en uren kan ingeschreven worden in de school.

TIP!

Wacht niet te lang om je kind in te schrijven in een kleuterschool. Informeer het best al een eerste keer bij een school als je kind 9 of 10 maanden oud is.

 

Inschrijven in het gewoon basisonderwijs van Bilzen

Alle Bilzerse scholen streven naar gelijke onderwijskansen en sociale mix.

Daarom werden in het LOP Bilzen basisonderwijs voor schooljaar 2019-2020  gemeenschappelijke inschrijfperiodes en afspraken rond sociale mix vastgelegd.

Periode 1            van 11 februari tot en met 22 februari 2019

Alleen voor broertjes en zusjes van reeds ingeschreven leerlingen en voor kinderen van personeel van de school.

Voor deze kinderen is er in deze periode altijd plaats in de school.

Periode 2            van 11 maart tot en met 22 maart 2019

Voor alle kinderen. De ouders van kinderen geboren in 2017 en 2016 of voor het 1e leerjaar  geven aan de school over volgende gezinskenmerken:

- Het ontvangen van een schooltoelage

- Het diploma van de moeder

Voor periode 1 en 2 hebben alle Bilzerse scholen op voorhand vastgelegd hoeveel plaatsen ze reserveren voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen.

Een indicatorleerling voldoet aan tenminste één van deze voorwaarden:

- Kind uit gezin dat in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoelage ontving

- Kind met moeder die geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs

Een niet-indicatorleerling voldoet aan geen enkele van de bovenstaande voorwaarden.

Periode 3            vanaf 1 april tot en met 31 augustus 2019

Alle kinderen kunnen zich vrij inschrijven, zolang er plaats is.

Opgelet: tijdens de zomervakantie zijn de scholen slechts beperkt open. Informeer je over de inschrijvingsdagen.

Inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs van Bilzen

Contacteer altijd het CLB want je kind heeft een gepast verslag nodig:                 

Buitengewoon Kleuteronderwijs             Type 2 en Type

Buitengewoon Lager Onderwijs              Type 2 en Type 9 en Type 1/8/basisaanbod