basisonderwijs

Alle scholen bepalen voor de start van de inschrijvingen voor hoeveel kinderen zij maximum plaats hebben op school. Dat is de capaciteit.

In de meeste scholen is de capaciteit bepaald voor de kleuterschool en voor de lagere school. In sommige scholen ligt het aantal plaatsen (de capaciteit) vast per geboortejaar en per leerjaar.

Is er geen plaats meer op het niveau van de vrije plaatsen, dan kan de school jouw kind niet inschrijven. Vraag in dat geval altijd een bewijs op papier ('mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving').

In Bilzen is er voldoende plaats voor elk kind.

Je kan in de school altijd vragen naar het huidig aantal vrije plaatsen.