basisonderwijs

Alle basisscholen in Vlaanderen moeten zich aan een aantal spelregels houden, bijvoorbeeld over de start van de inschrijvingen, het aantal plaatsen per school, de voorrangsperiodes voor bepaalde kinderen en de communicatie over inschrijven.

In het LOP Bilzen Basisonderwijs werden daarrond afspraken gemaakt met alle scholen. Zo krijgen alle kinderen in Bilzen gelijke inschrijvingskansen. Lees meer hierover de pagina info voor ouders op de algemene website onderwijs.

Je vindt ook info over inschrijven op de website van de Stad Bilzen en in de folder van LOP Bilzen Basisonderwijs.

Lees binnenkort op deze website alles over inschrijven voor schooljaar 2020-2021.

Nog op zoek naar een school in Bilzen voor schooljaar 2019-2020?

Je kind kan nu alleen nog maar ingeschreven worden in een kleuterschool of lagere school:

  • als het voor het eerst naar school gaat (vanaf geboortejaar 2017)

    Alle kinderen geboren in 2017 kunnen al inschrijven inschrijven voor 2019-2020, maar nog niet voor 2020-2021.

    Kan je kind pas naar school vanaf 1 september 2020 (dus in 2020-2021)? Dan kan je ook wachten tot de inschrijvingen voor 2020-2021 starten.

  • als het van school wil veranderen

    Bij de inschrijving in de nieuwe school deel je mee waar je kind ervoor was ingeschreven, ook als je kind nog een kleuter is die wel al in een school was ingeschreven, maar er nog niet naartoe ging.

    Bij een schoolverandering tijdens het schooljaar zal de nieuwe school je oude school op de hoogte brengen, zodat die je kind kan uitschrijven.

Je kan je kind rechtsreeks inschrijven in de school van voorkeur en dit zolang er vrije plaatsen zijn. Vraag in de school of er nog vrije plaatsen zijn.

Is er geen plaats meer in de school van je voorkeur? Dan geeft de school jou daarvan een bewijs op papier.

Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

 

Heeft je kind een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs?

De overheid wil bereiken dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben, naar het buitengewoon onderwijs gaan.

Daarom kan je je kind alleen inschrijven in het buitengewoon onderwijs als je een verslag hebt van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om je kind te laten leren in een gewone school. Je hebt dit verslag nodig om je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs dat het type aanbiedt die op het attest staan.

In Bilzen is er één school voor Buitengewoon Basisonderwijs

Vrije Basisschool Buitengewoon onderwijs Klavertje 3                 Schureveld 9                    3740 BILZEN         

089 51 53 20                                                                                         https://klavertje3.weebly.com/

Met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs?

Dat kan alleen als er redelijke aanpassingen mogelijk zijn. De inschrijving in het gewoon onderwijs is altijd voorlopig ('inschrijving onder ontbindende voorwaarde').

Informeer bij de school en het CLB wat de mogelijkheden zijn. Na de inschrijving in de school voor gewoon onderwijs kunnen je kind, de leerkrachten en het schoolteam ondersteuning krijgen uit het buitengewoon onderwijs.

Met een gemotiveerd verslag kan je kind wel zonder voorwaarden ingeschreven worden in het gewoon onderwijs en is de nodige begeleiding voorzien.

Meer informatie: Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.